اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه توجیهی نوروز 1396

آخرین جلسه توجیهی سال 1395 با حضور مدیر عامل محترم و رییس هیئت مدیره محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی و تمامی کارمندان در تمامی شعبه های اتحادیه در تاریخ 95.12.25 در محل آرامگاه حافظیه برگزار شد که در این مراسم علاوه بر معرفی نیروهای برتر اتحادیه، عیدی کارمندان نیز به ایشان تقدیم گردید.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

handicraftunion@