اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

عید سعید قربان مبارک

 سربلندی ابراهیم
آرامش اسماعیل،امیدواری هاجر 
عطر عرفه
وبرکت عید قربان رابرای شما آرزو مندم.
زندگیتان به زیبایی گلستان ابراهیم
وپاکی چشمه زمزم✨

عید سعید قربان بر شما هنرمندان و همکاران گرامی مبارک باد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion