اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

مراسم تقدیر از اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در اختتامیه دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان فارس از اتحادیه تعاونی های صنایع دستی به عنوان مجموعه برتر در برگزاری نشست های علمی و تخصصی تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion