اتحادیه صنایع دستی

محصولات

(منبت )

گلدان منبت آباده

ریال

تخته نرد ساده منبت اباده

ریال

جعبه رومیزی با چوب گلابی

ریال

شکلات خوری پایه دار

ریال

اینه و شانه داخل کیفی منبت

ریال

جاقلمی با چوب گلابی و گردو

ریال

قاشق شربت خوری منبت و مشبک

ریال

جاکلینکس چوب گلابی و عناب

ریال

جعبه جواهری

ریال

جعبه زیورالات منبت

ریال

سرمه دان چوب گلابی و گردو

ریال

جاقلمی چوب گلابی منبت

ریال

تخته نرد چوبی منبت کاری

ریال