اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اطلاع رسانی نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی .شیراز -اسفند 95

اطلاع رسانی روزنامه خبر جنوب در خصوص برگزاری نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در تاریخ 95.12.18 و 95.12.19

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

handicraftunion@