اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشست تجاری در نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی شیراز/اسفند 95

نشست هیئت صادراتی از کشور چین با حضور مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در محل مجموعه ارگ کریمخانی مورخ 95.12.20 برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

handicraftunion@