اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشست تجاری در نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی شیراز/اسفند 95

نشست هیئت صادراتی از کشور چین با حضور مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی جناب آقای مهندس گورنگی و جناب آقای راستگو ریاست محترم کمیسیون گردشگری و زیارتی شورای اسلامی شهر شیراز در محل نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در مجموعه ارگ کریمخانی در تاریخ 95.12.20 برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

handicraftunion@