اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

رونمایی از هنرهای منسوخ شده نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی .شیراز -اسفند 95

10 هنر منسوخ شده صنایع دستی فارس احیا شد.

رییس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس از احیای 10 هنر منسوخ شده  صنایع دستی خبر داد .

لینک مطلب:

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11246

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion