اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

همایش تجلیل از کارآفرینان برتر استان فارس اسفند 95

در برگزاری همایش تجلیل از کارآفرینان برتر استان فارس که مورخ 95.12.18 در محل سالن اجتماعات مخابرات فارس برگزار شد،دو شرکت تعاونی بلور طلایی تراش و و پیشگامان صنایع دستی شهری زاده به عنوان کارآفرینان برتر استان فارس انتخاب شدند که دستیابی به این موفقیت بزرگ را به تمامی هنرمندان استان فارس از جمله جناب آقای حق پرست و سرکار خانم شهریزاده تبریک می گوییم.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس    

                                                 handicraftunion@