اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

استقبال گردشگران خارجی از نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی .شیراز -اسفند 95

اطلاع رسانی روزنامه خبر جنوب در خصوص برگزاری  نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی مورخ 95.12.21