اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برنامه عیادت از پیشکسوتان وبزرگان صنایع دستی استان توسط هیات مدیره اتحادیه

در برنامه عیادت از پیشکسوتان و بزرگان عرصه هنر و صنایع دستی در تاریخ 95.12.23 مدیریت محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی به همراه تنی چند از اعضای محترم هیئت مدیره ،این بار  در منزل سر کار خانم روح زمین هنرمند بزرگوار در عرصه رودوزی های سنتی، حضور پیدا کرده و بابت عمری تلاش در حوزه هنرهای سنتی از ایشان قدر دانی نمودند.سایه شان مستدام.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

      handicraftunion@