اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه قبرس

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته فرهنگی ایران در کشور قبرس،که در این نمایشگاه دو تن از اساتید هنرمند اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس ،جناب آقای علیرضا پیشاهنگ و سرکار خانم مرجان شهری زاده حضور دارند که آثار هنری خود را در حیطه نگارگری و مینای شیراز به هنردوستان کشور میزبان ارائه کردند.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

                                                                         @handicraftunion