اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خبرگزاری هنر شیراز

اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت هفته فرهنگی ایران در کشور قبرس

http://shirazhonar24.ir/blog/18987/نمایشگاه

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

                                                 @handicraftunion