اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با همکاری اتحائیه تعاونی های صنایع دستی برگزار می نماید

برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد کشوری گوهرتراشی

زمان ثبت نام:  10 اسفند 95 لغایت 20 فروردین 96

زمان برگزاری آزمون استانی :26 فروردین 96

زمان برگزاری آزمون کشوری :16 و  17 اردیبهشت 96

سایت ثبت نام:                                                                                                                                                                            reg.ftvto.ir

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

                                                                             @handicraftunion