اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازدید معاون محترم رئیس جمهور از فروشگاه سرای مشیر

بازدید معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور،سرکار خانم دکتر احمدی پور از فروشگاه سرای مشیر در تاریخ 96.01.31 انجام شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستنی استان فارس 

               @handicraftunion