اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه استاندارد سازی رشته های صنایع دستی

اولین جلسه استاندارد سازی رشته های صنایع دستی با اتکا به ایجاد اشتغال در کوتاه ترین زمان در مجموعه آموزشی پارس با حضور آقای ربیعی،آقای حمیدی و خانم طهماسبی مورخ 96/02/03 در محل مجتمع آموزشی پارس برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion