اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری کلاس آموزشی در خانه سعادت

✅  کلاس اموزشی در خصوص پیشگیری از خطر اتش سوزی و حوادث غیر مترقبه و نحوه استفاده از کپسول اتش نشانی مورخ ۹۶.۲.۶ با حضور تمامی هنرمندان ساکن در خانه سعادت در آن محل برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion