اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز جهانی کار و کارگر بر شما فرهیختگان حیطه هنر مبارک باد

✅ هنر کارگران است که ایران آباد
کار بسیار هنر را بنیاد
همت ای اهل هنر بار دگر
تا شود کل وطن خرم و شاد
روز جهانی کار و کارگر بر شما فرهیختگان حیطه هنر  مبارک باد . . .

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion