اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز بزرگداشت مقام معلم را خدمت اساتید و پیشکسوتان عرصه صنایع دستی تبریک عرض مینماییم.

✅عارفان علـم عاشـق مي شوند
بهـترين مردم معلـم مي شـوند
عشق با دانش متمم مي شود
هر که عاشق شد معلم مي شود

♦️روز بزرگداشت مقام معلم را خدمت اساتید و پیشکسوتان عرصه صنایع دستی تبریک عرض مینماییم .

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion