اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشست علمی بررسی کارکرد های ارگونومی در صنایع دستی

 

✅ معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس برگزار میکند:

♦️نشست علمی بررسی کارکردهای ارگونومی در صنایع دستی 

زمان: هجدهم اردیبهشت ماه 96

مکان: اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی شیراز 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

   @handicraftunion