اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز شیراز مبارک

✅ چه مصر و چه شام و چه برّ و چه بحر
همـه روستــاینــد و شــیــــــراز شهـر

سعدی (علیه رحمه)

روز شیراز بر هنرمندان و همکاران گرامی مبارک باد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion