اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه هئیت مدیره اتحادیه

✅ جلسه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس مورخ ۹۶.۲.۱۷ با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره در محل دفتر اتحادیه برگزار شد و در این جلسه موضوعات حوزه اداری،پیشکسوتان، نمایشگاه ها،تبلیغات، امور فنی و اجرائی و... بررسی شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

       @handicraftunion