اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری نشست علمی بررسی کارکردهای ارگونومی در صنایع دستی

✅ برگزاری نشست  علمی بررسی کارکرد های ارگونومی در صنایع دستی امروز مورخ ۹۶.۲.۱۸ در محل اتاق بازرگانی فارس .

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

   @handicraftunion