اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

پیج رسمی اینستا گرام آموزشگاه متمرکز و تخصصی صنایع دستی پارس راه اندازی شد

✅ پیج رسمی اینستاگرام مجتمع آموزش تخصصی صنایع دستی فارس که تحت مدیریت اتحادیه تعاونی های صنایع دستی با همکاری معاونت صنایع دستی استان فارس فعالیت خود را آغاز کرده است ،راه اندازی شد. 

Instagram: pars.amozeshgah 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion