اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشان جغرافیایی چیست؟

✅نشان جغرافیایی چیست؟
نشان و علامت جغرافیایی نشانه‌ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن بواسطه آن منطقه جغرافیایی می‌باشد، بکار می رود. بطور عام، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست. نشانه‌های جغرافیایی می‌توانند کیفیت خاص یک محصول را که بواسطه عوامل انسانی که در محل تولید آن محصول وجود دارند، نظیر سنتها و مهارت‌های خاص تولید، برجسته و نمایان سازند. محل منشأ می‌تواند یک روستا، یک شهر، یک منطقه یا یک کشور باشد، مانند منبت آباده، فرش کاشان و ...
ثبت ملی و بین المللی نشان های جغرافیایی صنایع دستی، به جهت جلوگیری از تقلب و یا کپی غیر قانونی و همچنین بهره برداری مالکان از مزایای قانونی آن در بحث تجارت داخلی و علی الخصوص تجارت بین الملل و صادرات می تواند نقش بسیار حائز اهمیت می باشد.
لذا با توجه به ضرورت و اهمیت ثبت نشان هایی جغرافیایی برای رشته های مختلف صنایع دستی استان فارس، اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس با همکاری شرکت تعاونی هنرمندان مهبد هنر آباده (بعنوان اولین و تنها دارنده نشان جغرافیایی ملی و بین المللی "منبت آباده" در صنایع دستی کشور) اقدام به راه اندازی کارگروه استانی ثبت نشان های جغرافیایی فارس نموده است. این کارگروه با هدف شناسایی، مشاوره، پرونده نگاری و همچنین همراهی متقاضیان در کلیه مراحل ثبت ملی و بین المللی تشکیل گردیده است. لذا به جهت آشنایی و مشاوره صنعتگران محترم، هر ماه به مدت دو روز جلسات مشاوره در محل اتحادیه برگزار می گردد که تاریخ روزهای برگزاری آن متعاقبا اعلام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

                            @handicraftunion