اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بسی رنج بردم در این سال سی .....

✅ بيــــا تا جهــــان را به بــد نسپريم                   به كوشش همه دست نيكي بريم
نبــاشد همي نيك و بـــد، پــــايدار                   همـــــان به كه نيكي بود يادگار

♦️۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بر تمام اساتید و هنرمندان و فعالان حوزه صنایع دستی مبارک باد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

       @handicraftunion