اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

بازارچه هفتگی صنایع دستی در آموزشگاه تخصصی صنایع دستی پارس

✅نخستین برنامه چهارشنبه بازار صنایع دستی با حضور اساتید،هنرمندان و هنردوستان به همراه اجرای  جنگ شادی با موضوع فرهنگ مصرف صنایع دستی در خانواده و اهمیت آن در محل اموزشگاه متمرکز و تخصصی صنایع دستی پارس برگزار شد. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

    @handicraftunion