اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نخستین انبار گردانی سال 1396

✅ نخستین انبار گردانی سال ۹۶، روز دوشنبه مورخ ۹۶.۳.۱ در محل فروشگاه حافظیه برگزار خواهد شد. 

♦️ساعت برگزاری: انبار گردانی فقط از ساعت ۹صبح الی ۱۴ بعد از ظهر انجام میشود.

♦️حضور کلیه صنعتگران محترم الزامی میباشد. در صورت عدم حضور، مسئولیت هرگونه کسری یاخرابی کالا طبق صورتجلسه  قانونی اتحادیه (هنگام تحویل کالا) برعهده هنرمند،صنعتگر یا نماینده تعاونی میباشد.