اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

سمینار گردشگری مذهبی


 برگزاری سمینار چهار گفتار از گردشگری  مذهبی  با سخنرانی اساتید گردشگری 

♦️زمان: روز دوشنبه ۹۶.۳.۱ از ساعت ۱۶

♦️مکان: بوستان آزادی -تالار آزادی 

♦️ورود برای عموم آزاد میباشد. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion