اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هفتگی سرپرستان واحد ها

✅جلسه هفته گانه سرپرستان واحدهای مختلف تولیدی،نمایشگاهی،اداری،مالی،آموزشی و سایر بخش های اتحادیه با حضور مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس مورخ ۹۶.۳.۳ در محل دفتر اتحادیه برگزار گردید.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion