اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز جهانی صنایع دستی بر همه هنرمندان ایران زمین مبارک باد

✅ در دنیای خشن امروز که نشانه استیلای تکنیک بر روح انسان است، صنایع دستی یعنی دمیدن روح لطافت به این زندگی خشن و انسان تا هست لطافت را می خواهد و صنایع دستی این نیاز مبرم انسان را برآورده می کند. 

پیشاپیش۲۰خرداد؛ روز جهانی صنایع دستی بر شما همکاران و هنرمندان عرصه هنر و صنایع دستی مبارک باد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion