اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

پیام مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی به مناسب روز جهانی صنایع دستی به جهانیان

 پیام مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس جناب اقای سلمان گورنگی به جهانیان در مراسم  جشن هزاران سال نقش آفرینی هنرمندان صنایع دستی استان فارس:

Although everyone in the world likes and enjoys arts and handicrafts, but we should accept that Iran is the origin of all fine arts. 

اگرچه همه مردم دنیا هنر و صنایع دستی را دوست دارند،اما باید این را بپذیریم که خواستگاه تمامی هنرهای زیبا ایران است.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion