اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشان ملی و نشان بین المللی یونسکو چیست؟

برگزاری نشست تخصصی پیرامون نشان ملی و نشان بین المللی یونسکو 

♦️سخنران: اقای محمد هادی ستایش

♦️زمان: ۹۶.۳.۲۵  ساعت ۱۹

♦️مکان: انتهای خیابان طالقانی،ضلع شرقی ارگ کریمخان ، موزه ی آب

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion