اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه سراسری استان آذربایجان شرقی

حضور موفق هنرمندان و شرکت های تعاونی  عضو اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان اذربایجان شرقی .

♦️این نمایشگاه  از تاریخ ۹۶.۰۴.۲۰ لغایت ۹۶.۰۴.۲۴ در شهر تاریخی تبریز برگزار شد .

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion