اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

کارگاه نقش اعتماد به نفس در هنر و صنایع دستی

کارگاه نقش اعتماد بنفس در هنر و صنایع دستی
باحضور دکتر مهدی حسینی

لطفا باخانواده وهمراهانتان درکارگاه وگالری حضور بهم رسانید.

ازکارگاه های پراهمیت درمعرفی هنر وهنرمند

♦️زمان: سه شنبه ۲۷ تیرماه  
صبح : ۹ الی ۱۲
عصر: ۱۴ الی ۱۶.۳۰

♦️مکان: چهارراه حافظیه  _اداره کل ارشاد اسلامی_ سالن غزل

 روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion