اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

نشست هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در دفتر معاونت صنایع دستی

 نشست هیئت مدیره و مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی به منظور تبریک انتصاب جناب اقای زاهدیان در سمت معاون صنایع دستی استان فارس مورخ ۹۶.۵.۱۰ در دفتر ایشان برگزار شد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion