اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هم اندیشی در اتاق بازرگانی

حضور اعضای محترم هیئت مدیره به همراه مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی در جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی چگونگی تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه فعالیت های متفاوت گردشگری و ایده پردازی جهت ارتقای فعالیت گردشگری مورخ ۹۶.۵.۱۵ در محل اتاق بازرگانی شیراز .

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion