اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری مجمع سالانه اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

 به استحضار هنرمندان و صنعتگران محترم که دارای شرکت تعاونی می باشند میرساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت اول اتحادیه شرکت تعاونی های صنایع دستی استان فارس برگزار میگردد.

♦️زمان: پنجشنبه مورخ ۹۶.۵.۲۶ ساعت ۸.۳۰ صبح

♦️مکان: خیابان سمیه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  طبقه اول سمت راست سالن اجتماعات 

♦️حضور  نماینده شرکت تعاونی ها یا یک وکیل از سمت ایشان همراه بامعرفی نامه روی سربرگ  شرکت و ممهور به مهر شرکت و امضای سه تن از اعضای هیئت مدیره شرکت الزامی می باشد. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion