اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

 انتخاب اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در هفتمین سال پیاپی  به عنوان اتحادیه برتر استانی و ملی 

 انتخاب اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در هفتمین سال پیاپی  به عنوان اتحادیه برتر استانی و ملی 

 به مناسبت این مهم مراسمی با حضور معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،استاندار محترم فارس،مدیرکل محترم  تعاون کار و رفاه اجتماعی  و جمعی از مسئولین استان جهت تجلیل و تقدیر از اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس به عنوان اتحادیه برتر استانی و ملی در هفتمین سال پیاپی در محل جهاددانشگاهی شهر شیراز برگزار شد.

شیرینی و حلاوت این دستاورد را به همه صنعتگران،هنرمندان و همکاران عزیز و ارجمند تقدیم نموده و آرزوی موفقیت های روزافزون را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion