اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دیدار با جناب اقای دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

حضور مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در جمع  اتحادیه ها و تشکل های  سراسر کشور در دیدار با جناب اقای دکتر مونسان، معاون رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور.
تهران _۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion