اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم

 ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای معنی حماسه جاوید، ای شهید

چشم ستارگان فلک از تو روشن است / ای برتر از سراچه خورشید ای شهید

آغاز هفته دفاع مقدس و یاد شهیدان دفاع مقدس گرامی باد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion