اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دومین انتخابات هیات مدیره کمیسیون گردشگری و اقتصادهنر اتاق بازرگانی

 در دومین دوره انتخابات هیات مدیره کمسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی، صنایع  معادن و کشاورزی که در شهر شیراز برگزارشد، جناب آقای اصغر ظریف کار به عنوان ریس هیات مدیره، اقایان محمود فخری وحسن سیادتان به عنوان نایب ریس وآقایان  هدایت فرهادی، سلمان گورنگی، امیر سبوکی و غلامرضا عسکری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion