اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری همایش ملی رنگزاهای طبیعی

 به استحضار هنرمندان و صنعتگران محترم میرساند  همایش ملی رنگزاهای طبیعی برگزار میگردد. 

♦️محورهای همایش: 

۱.رنگزاهای طبیعی در گذر زمان
۲.معرفی رنگزاهای طبیعی جدید
۳.رنگرزی طبیعی و توسعه پایدار
۴.فناوری های نوین در رنگ رزی طبیعی
۵.مستند نگاری رنگرزی و رنگزاهای طبیعی 
۶.احیای روش های سنتی در رنگرزی طبیعی
۷.کاربرد رنگزاهای طبیعی در هنرهای سنتی 
۸.توسعه اقتصادی و بازاریابی رنگزاهای 
طبیعی 


♦️مهلت ارسال مقاله: تا ۱۹مهرماه ۱۳۹۶ تمدید شد. 

♦️نشانی: تهران خیابان ازادی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و هنرهای سنتی 

♦️زمان برگزاری همایش: ۲۱ و ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion