اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه ای

قابل توجه هنرمندان،نمایندگان تعاونی ها و صنعتگران محترم به استحضار میرساند تصویر دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمائی(بنگاه های اقتصادی،بخش خصوصی و تعاونی) تقدیم میگردد، ضمناً طی جلسه اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شیراز مورخ ۹۶.۶.۲۷  در راستای حمایت از اشتغال تعاونی ها یا تولیدکنندگانی که از مددجویان کمیته امداد نیروهای خود را تامین نموده تا دوسال کاری و مددجویان بهزیستی تا پنج سال  کاری از معافیت های تشویقی حق بیمه برخوردار  خواهند شد. لذا در صورت نیاز کارگاه ها تعداد و تخصص افراد مورد نیاز را تا پایان زمان اداری ۹۶.۷.۳۰ به اتحادیه تعاونی های صنایع دستی اعلام تا پیگیری های لازم صورت پذیرد. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion