اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

روز جهانی هنرمند گرامی باد.

 هنر بخش مهمی از تجربه انسانی برای زمان خارج از ذهن بوده است،
این روز برای به رسمیت شناختن جهان هنر، و ارج دادن تمام راه هایی که هنرمندان دیدگاه خاص خود را به زندگی می دهند نام گذاری شده است. 

روز جهانی هنرمند را به شما هنرمندان گرامی تبریک عرض مینماییم. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

@handicraftunion