اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

مسابقه سراسری طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی

به استحضار هنرمندان و صنعتگران محترم میرساند مسابقه سراسری طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی اواخر آذرماه در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار میگردد.

♦️اطلاعات تکمیلی در آینده ارسال میگردد.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion