اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه در اتاق بازرگانی شیراز

 جلسه اعضای هیات رئیسه کمیسیون گردشگری واقتصادهنر اتاق بازرگانی با شهردار فرهیخته و محترم کلانشهر شیراز وطرح موضوعات اساسی حوزه گردشگری،صنایع دستی و هنرهای سنتی استان.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion