اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

 برگزاری کلاس وجلسه توجیهی طرح فراگیری دانشهای فنی در محل کارگاههای صنایع دستی(طرح استاد شاگردی)

 برگزاری کلاس وجلسه توجیهی طرح فراگیری دانشهای فنی در محل کارگاههای صنایع دستی(طرح استاد شاگردی).
باحضور اساتید و صاحبان کارگاههای تولیدی صنایع دستی،طبق توافق با اداره کل فنی حرفه ای و اتحادیه تعاونی‌های صنایع دستی استان فارس.
چهارشنبه،۹۶.۱۰.۲۰ سالن همایشهای اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس


روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion