اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه اتاق تعاون

 جلسه مسئولین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی (دبیر خانه طرح تکاپو) ،ریاست و دبیر اتاق تعاون استان فارس ، ریاست و دبیر کمیسیون گردشگری اتاق تعاون فارس، اتحادیه ها و اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در خصوص وامهای مشاغل فرش و صنایع دستی و صنایع دستی روستایی.
شایان ذکر است شرایط چگونگی دریافت فرم ها و همچنین طرح تسهیلات جهت تعاونی های صنایع دستی متعاقبا اعلام خواهد شد. 

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion