اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

دهه پرشکوه فجر مبارک.

 از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

♦️فرارسیدن دهه پرشکوه فجر بر شماهنرمندان و صنعتگرانی مبارک.


روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس

@handicraftunion